STUDIA OECUMENICA

„Studia Oecumenica” to rocznik wydawany przez Instytut  Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku. Publikowane są w nim artykuły o tematyce ekumenicznej i międzyreligijnej, a także z zakresu badań nad procesami integracyjnymi w wymiarze społeczno-religijnym. Oprócz tego każdy numer zawiera także recenzje i omówienia ekumenicznych nowości wydawniczych.

„Studia Oecumenica” są indeksowane na następujących listach referencyjnych czasopism naukowych:

   • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus

   • Index Copernicus Journal Master List – http://journals.indexcopernicus.com

Czasopismo jest też dostępne w międzynarodowych bazach czasopism naukowych:

   • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) – http://cejsh.icm.edu.pl

   • CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – http://www.ceeol.org 

Zgodnie z obowiązującym wykazem czasopism naukowych, sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w roczniku „Studia Oecumenica” przyznaje się 13 punktów (część B wykazu czasopism).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

ISSN 1643-2762 
e-ISSN 2391-940X

Redakcja

Informacje o redakcji

Więcej

Wydawca

Informacje o wydawcy.

Więcej

Dla autorów

Informacje dla autorów.

Więcej

O czasopiśmie

Informacje o czasopismie.

Więcej

Box PDF