Arcybractwo Matki Bożej Bolesnej na cmentarzu Niemców i Flamandów przy Bazylice św. Piotra w Rzymie. Przeobrażenia wspólnoty świeckich w XIX w.

Die Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes am Friedhof der Deutschen und Flamen bei St. Peter in Rom. Zum Wandel einer Laiengemeinschaft im 19. Jahrhundert.

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 13 - 20

Publikacja w numerze: 9 (2009)

Autor: Gatz Erwin

Box PDF