"Bóg umarł" - Allah żyje. Islam jako inspiracja budzenia gorliwości wiary

"God Is Dead" - Allah Lives. Islam as an Inspiration for Awakening of Religious Zeal

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 369 - 382

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Babiński Jarosław

Box PDF