Can Christians Agree on Moral Issues? An Insight into Nowadays Divisions

Czy chrześcijanie mogą być zgodni w sprawach moralnych? Spojrzenie na współczesne podziały

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 17 - 26

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Kantyka Przemysław

Box PDF