Christian Alterglobalization: How the World Council of Churches Is Inspired by the World Social Forum?

Chrześcijański alterglobalizm: Jak Światowa Rada Kościołów jest inspirowana Światowym Forum Społecznym?

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 135 - 149

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Kopiec Piotr

Box PDF