Continuity and Change in the Church. Christian Journey Across Human Cultures

Ciągłość i zmiana w Kościele: chrześcijańska podróż poprzez kultury

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 45 - 52

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Kopiec Piotr

Box PDF