Dyskusja wokół eutanazji w ramach Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD)

Discussion about Euthanasia within the Evangelical Church in Germany (EKD)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 151 - 165

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Podzielny Janusz

Box PDF