Eclesialidad de las Iglesias y Comunidades eclesiales separadas de la Sede de Roma

Eklezjalność Kościołów i Wspólnot kościelnych oddzielonych od Stolicy Rzymskiej

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 55 - 69

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Villar José Ramón

Box PDF