Ekumeniczne spotkanie kultur w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

Rencontres oecumeniques de cultures dans l’enseignement de Jean Paul II et Benoît XVI

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 37 - 53

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Kochan Agnieszka

Box PDF