Ekumeniczny aspekt usprawiedliwienia Maryi i jej "zasług"

Ecumenical Aspect of Justification of Mary and her "Merits"

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 167 - 178

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Lipniak Jarosław M.

Box PDF