Ekumeniczny walor formuły kodeksowej fructuosa liturgica matrimonii celebratione (KPK, kan. 1063, n. 3)

Ecumenical Value of the Canon Law Formula fructuosa liturgica matrimonii celebratione (CIC, can. 1063, no. 3)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 100

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Pastwa Andrzej

Box PDF