Inspirations and Challenges in Practising Theology in Poland as a Post-communist and EU Member Country

Inspiracje i wyzwania w uprawianiu teologii w środowisku polskim jako społeczności postkomunistycznej oraz państwa członkowskiego UE

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 5 - 19

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Kubicki Dominik

Box PDF