Integrująca rola religii w kształtowaniu kultury prawnej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Integrative Role of Religion in Shaping the Legal Culture from the Perspective of Joseph Ratzinger (Benedict XVI)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 353 - 367

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Kozerska Ewa

Box PDF