Invocation of Holy Spirit in Anaphora of Saint John Chrysostom and Saint Basil the Great

Przyzywanie Ducha Świętego w anaforach świętego Jana Chryzostoma i świętego Bazylego Wielkiego

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 195 - 211

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Ławreszuk Marek

Box PDF