Jedność Kościoła w perspektywie dokumentu Ku wspólnej wizji Kościoła

Einheit der Kirche in der Perspektive des Dokuments Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 29 - 43

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Glaeser Zygfryd

Box PDF