Kapłan jako słaby i grzeszny sługa w modlitwach Mszy św. liturgii zachodniosyryjskiej

Priest as a Weak and Sinful Servant in the Priestly Prayers of the West Syrian Liturgy of Eucharist

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 227 - 246

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Potoczny Mateusz

Box PDF