Katechetyczne znaczenie encykliki Laudato si’

The Catechetical Meaning of the Laudato si’ Encyclical

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 69 - 79

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Kostorz Jerzy

Box PDF