Konkordia Leuenberska jako współczesny katechizm ekumeniczny?

Can the Leuenberg Agreement be Considered as a Contemporary Ecumenical Catechism?

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 201 - 212

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Sojka Jerzy

Box PDF