Kościół wobec świata w świetle uzgodnienia Ku wspólnej wizji Kościoła

The Church Face to the World in the Light of the Statement The Church: Towards a Common Vision

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 17 - 27

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Jaskóła Piotr

Box PDF