Możliwość rozwiązania małżeństwa zawartego przez mormonów na mocy Przywileju Pawłowego

The Possibility to Dissolve a Marriage Between Mormons by Means of the Pauline Privilege

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 149 - 160

Autor: Dzierżon Ginter

Box PDF