Najgłębsze pragnienie Boskiego Nauczyciela. Ekumenizm według J. Ratzingera/Benedykta XVI

The Deepest Desire of Divine Master Teacher. Ecumenism According to J. Ratzinger/Benedict XVI

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 90

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Szymik Jerzy

Box PDF