Nowe formy życia rodzinnego jako środowiska wiary? Stanowisko encykliki Lumen fidei w świetle najnowszego dokumentu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)

New Forms of Family Life as an Environment of Faith? The Lumen fidei Encyclical’s Teaching in the Light of the Recent Document of the Evangelical Church in Germany (EKD)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 189 - 200

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Składanowski Marcin

Box PDF