Nowe spojrzenie Światowej Rady Kościołów na misje i ewangelizację

New View of the World Council of Churches on Mission and Evangelism

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 127 - 138

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Baksik Estera

Box PDF