Pneumatologiczno-rekoncyliacyjny wymiar sakramentu bierzmowania w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Pneumatological-reconciliation Aspect of the Sacrament of Confirmation in Theology of the Coptic Orthodox Church

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 187 - 199

Publikacja w numerze: 16 (2016)

Autor: Halkowicz Katarzyna

Streszczenie:

In the Coptic Orthodox Church the pneumatological and reconciliation meaning of the confirmation is emphasized. The pneumatological-reconciliation aspect of confirmation points to the ontological supplement which occurs during the administering the initiation sacraments. The Coptic theology of the sacrament of confirmation with its pneumatological-reconciliation meaning may be a creative impulse for the catholic theology and for the whole western Christianity be an inspiration in extending the theological horizons, discovering new aspects in sacramentology and ecclesiology.

Box PDF