Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem w wybranych dokumentach Kurii Rzymskiej

The Political Dimension of the Dialogue of the Catholic Church with Judaism in some Documents of the Roman Curia

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 291 - 312

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Górzna Sylwia

Box PDF