Problem koncepcji teologicznej: wiara teologa i wiara Ecclesiae Christi. Czy możliwy jest ekumeniczny dialog w kwestii locus theologicus?

The Problem of Theological Conception: the Faith of the Theologian and the Faith of the Ecclesiae Christi

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 333 - 352

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Kubicki Dominik

Box PDF