Problem zaniechania sztucznego przedłużania życia we współczesnym niemieckim dyskursie ekumenicznym

The Problem of Withholding the Artificial Life Extension in Current German Ecumenical Discourse

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 273 - 280

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Chojnacki Grzegorz

Box PDF