Sakrament Eucharystii we współczesnych dialogach ekumenicznych

Sacrament of Eucharist in Contemporary Ecumenical Dialogues

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 247 - 263

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Jaskóła Piotr

Box PDF