Śmierć we wschodnio-chrześcijańskiej duchowości hezychastycznej

Death in the Eastern Orthodox Hesychastic Spirituality

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 233 - 246

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Leśniewski Krzysztof

Box PDF