Sprawa Jana Wiklifa w orzeczeniach Soboru w Konstancji

The Case of John Wycliffe in the Decisions of the Council of Constance

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 181 - 201

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Medwid Wojciech

Box PDF