Tajemnica i sekret spowiedzi. Perspektywa ekumeniczno-kanoniczna

The Secret and Seal of Confession. Ecumenical and Canon Law Perspective

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 369 - 396

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Kutynia Piotr

Box PDF