The Spirit who Issues from the Father: the Filioque in the Dialogue of Christians Today

Duch, który od Ojca pochodzi: Filioque w dialogu chrześcijan dzisiaj

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 107 - 122

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Hryniewicz Wacław OMI

Box PDF