Troska Kościoła o los stworzenia. Kryzys ekologiczny i zadania chrześcijan

Preoccupation of the Church about Fate of the Creation. Ecological Crisis and Tasks of Christians

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 5 - 15

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Hryniewicz Wacław OMI

Box PDF