Unity of the Church vs. Ethical Differences. Difficulties Associated with and the Prospects for the Document The Church: Towards a Common Vision

Jedność Kościoła wobec różnic etycznych. Trudności i perspektywy dokumentu Ku wspólnej wizji Kościoła

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 91 - 98

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Składanowski Marcin

Box PDF