When the Church Seeks the Ways of Reconciliation. Some Ecumenical Reflections

Kiedy Kościół szuka dróg pojednania. Kilka refleksji ekumenicznych

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 5 - 24

Publikacja w numerze: 13 (2013)

Autor: Hryniewicz Wacław OMI

Box PDF