Wpływ obrazów Kościoła na trynitarną wrażliwość chrześcijan. Dokument Ku wspólnej wizji Kościoła w świetle eklezjologii prawosławnej

The Impact of Images of the Church on Christians’ Trinitarian Sensitivity. The Document The Church: Towards a Common Vision in the Light of the Orthodox Ecclesiology

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 109 - 123

Publikacja w numerze: 14 (2014)

Autor: Leśniewski Krzysztof

Box PDF