Wychowywanie do postawy dialogu w katechezie dorosłych

Education to the Attitude of Dialogue in the Catechesis of Adults

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 427 - 436

Publikacja w numerze: 15 (2015)

Autor: Misiaszek Kazimierz

Box PDF