Znaczenie I Światowej Konferencji Misyjnej dla ruchu ekumenicznego

Die Bedeutung der Ersten Weltmissionskonferenz für die ökumenische Bewegung

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 21 - 26

Publikacja w numerze: 10 (2010)

Autor: Karski Karol

Box PDF