Adamiak Elżbieta

dr hab.; teolożka; adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Europejskiego Towarzystwa Teologii Katolickiej, Europejskiego Towarzystwa Teologicznego Kobiet i Zespołu Laboratorium Więzi; ostatnio opublikowała: Communio sanctorum. Zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania (2011).

Box PDF