Babiński Jarosław

dr teologii i dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii; ksiądz diecezji pelplińskiej Kościoła rzymskokatolickiego; adiunkt przy Katedrze Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie oraz wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; autor m.in. Irreligia (Pelplin 2010).

Box PDF