Boldișor Adrian

dr; duchowny Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego; wykładowca w Katedrze Historii i Filozofii Religii Wydziału Teologii Prawosławnej w Uniwersytecie w Craiova (Rumunia); redaktor naczelny „Mitropolia Olteniei”; dyrektor wydawnictwa Mitropolia Olteniei Publishing House; naukowo zajmuje się dialogiem międzyreligijnym.


Autor artykułów

Box PDF