Borza Peter

dr hab.; absolwent Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Preszowskiego (Słowacja) i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; profesor Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Preszowskiego; zajmuje się dziejami Kościoła greckokatolickiego na Słowacji i w Europie Środkowej; autor kilku monografii: Blahoslaveny Yasil’ Hopko, presovsky pomocny biskup 1904¬1976 (2003); Dejiny Greckokatolickej cirkvi na Slovensku v obdobi II. svetovej vojny 1939-1945 (2006); peter.borza@unipo.sk.

Box PDF