Chałupniak Radosław

prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; wykładowca katechetyki na tymże Wydziale; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych; członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Europejskiego Forum ds. Szkolnej Lekcji Religii oraz Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Box PDF