Chojnacki Grzegorz

dr teologii; ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego; redaktor naczelny „Studiów Paradyskich”; opublikował m.in.: Sumienie w świetle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice „Veritatis splendor” i Corpus Paulinum, Poznań 2003; Uderz w kamień, a wypłynie mądrość. Edyta Stein - życie i dzieło wyjątkowej kobiety, Zielona Góra 2009; Od społeczeństwa „widzów” do społeczeństwa obywateli: chrześcijańskie podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego, Poznań 2010; Kościół na środkowym Nadodrzu. Historia i postacie, Zielona Góra 2011; Wkład Stefana kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska - pamięć i tożsamość, Poznań - Gniezno - Warszawa 2011.

Box PDF