Citbaj František

dr hab.; profesor Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja).

Box PDF