Dzierżon Ginter

prof. dr hab. nauk prawnych; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Norm Ogólnych Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prowadzi zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; autor ponad 100 opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, norm ogólnych prawa kanonicznego oraz teorii prawa.

Box PDF