Edaich Said

dr nauk prawnych; ur. w Maroku; studiował prawo i prawo islamskie na Uniwersytecie Prawa i Ekonomii w Fes w Maroku; studia prawnicze kontynuował na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat nauk prawnych; od 2004 r. mieszka w Polsce; obywatelstwo polskie uzyskał w 2009 r.; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Opolskiej; w badaniach naukowych zajmuje się kwestiami prawa rodzinnego i systemu finansowania islamskiego; uczestniczy aktywnie w wielu konferencjach, seminariach i wydarzeniach naukowych we Włoszech i w Polsce.

Box PDF