Ferdek Bogdan

prof. dr hab.; dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; ważniejsze publikacje:
Eschatologia Taboru (Wrocław 2005), Nasza Siostra – Córą i Matką Pana
(Świdnica 2007), Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami
nadreńskiej pneumatologii (Wrocław 2010); referent ds. ekumenizmu
Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej.

Box PDF