Górecki Edward

prof. dr hab. nauk teologicznych; dr prawa kanonicznego; jest na emeryturze, ale nadal prowadzi seminarium naukowe z prawa kanoniczego w PWT we Wrocławiu; w latach 1991-2011 współpracował z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz różnymi ośrodkami teologicznymi na Słowacji i Republice Czeskiej; naukowo zajmuje się zwłaszcza problematyką parafii, praw mniejszości, małżeńską i ekumeniczną (m.in. współudziałem w sakramentach z chrześcijanami niekatolikami).

Box PDF