Górka Leonard SVD

emerytowany pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego KULJP II oraz trzech seminariów duchownych; autor i redaktor kilku książek oraz wielu artykułów z zakresu teologii dogmatycznej i ekumenicznej; członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych; do głównych obszarów badań naukowych należy: dogmatyka (eklezjologia ekumeniczna, sakramentologia), teologia jedności Kościoła i jedności chrześcijan, historia ruchu ekumenicznego ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw słowiańskich oraz problematyka cyrylometodiańska.

Box PDF